FORCE AND SIMPLE MACHINE แรงและเครื่องกลอย่างงาย
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1234R

4,600.00 บาท
- เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป - เป็นการรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานในเรื่องกลศาสตร์พลศาสตร์ไฟฟ้าแม...
ROBOTICS SMART MACHINES ROVERS & VEHICLES ชุดการทดลองหุ่นยนต์เครื่องยนต์อัจฉริยะ
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #7437PD

12,900.00 บาท
  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำการทดลองได้หลายแบบ ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้กฎพื้นฐานของฟิสิกส์เชิงกลแรงโน้มถ่วงเครื่อ...
LIGHT AND SOLAR ENERGY แสงและพลังงานแสงอาทิตย์
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1240R

7,900.00 บาท
- เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป - เป็นการรวบรวมความรู้ การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำและพลังง...
ชุดการทดลองสมองกลระบบอัตโนมัติ (S4A PROGRAMMING BLOCKS)
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1204

18,500.00 บาท
คุณภาพด้านวัตถุดิบ     - ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด โพลิเอธิลีน (POLYETHYLENE) และ เอบีเอส (ABS) มีความแข็งแล...
WIND POWER พลังงานลม
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1239R

5,500.00 บาท
- เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป - เป็นการรวบรวมความรู้ การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำและพลังง...
LIQUID AND HYDRAULICS ของเหลวและระบบไฮดรอลิกส์
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1241R

6,900.00 บาท
- เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป - เป็นการรวบรวมความรู้ การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานลมพลังงานน้ำและพลังง...
WONDERFUL WORLD โลกมหัศจรรย์
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1230R

5,215.00 บาท
- เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 2 – 6 - ด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายและความสนุกสนาน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เกิดความคิ...
FUN CUBE ลูกบาศก์แสนสนุก
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1233R

5,640.00 บาท
- เหมาะสำหรับ เด็กอายุ 2 – 6 ปี - ด้วยหลักสูตรที่มีความหลากหลายและความสนุกสนาน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เกิดควา...
ชุดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Micro:bit COMPATIBLE ROBOTS
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1269

19,500.00 บาท
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่ง่าย โดยใช้ภาษาบล็อก แล้วแปลงออกมาเป็นภาษา Java Script หรือ Python เน...
ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยบัตรคำสั่ง PROGRAMMING EDUCATION ROBOT
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1276

12,900.00 บาท
คุณสมบัติ: ● เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้แนวคิดโปรแกรมการเข้ารหัสขั้นพื้นฐานมากมายโดยการทำบทเรียนที่ท้าทายซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรี...
กระดานเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ 1 ชุด (All-In-One Learning Board)
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #1177

33,360.00 บาท
ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 1. All-In-One Leaning Board (กระดานเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ) จำนวน 1 ชุด 2. Panel Stand C &nbs...
ชุด STEAM ศึกษาเรื่อง การทดลองฟิสิกส์และพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม (THE BIG ENGINEERING MAKERSPACE)
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #7438

5,990.00 บาท
เป็นชุดสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางฟิสิกส์ พลังงานสะอาด การเปลี่ยนรูปพลังงาน  จุดศูนย์ถ่วง การหมุน แรงลอยตัว คาน...
การเรียนรู้เรื่องโครงสร้างสถาปัตยกรรม (ARCHITECTURAL ENGINEERING)
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #7432

2,300.00 บาท
เป็นชุดสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสร้างสถาปัตยกรรมสมัยในรูปแบบยุกต์สมัยใหม่ ระบบโครงสร้างแบบยืดหยุ่น  ที่สามา...
การทดลองโครงสร้างทางวิศวกรรม การสร้างสะพานและตึกระฟ้า (STRUCTURAL ENGINEERING BRIDGES & SKYSCRAPERS)
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #7410

2,750.00 บาท
เป็นสื่อการศึกษา ที่ประกอบด้วย 20 การทดลองและการทดลองที่ท้าทาย 5 การทดลองเพื่อแสดงให้เห็นถึงหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์เครื...
ชุดโรบอท การควบคุมหุ่นยนต์สำรวจด้วยสมาร์ทโฟน (ROBOTICS SMART MACHINES TRACKS & TREADS)
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #7412

6,735.00 บาท
เป็นชุดการเรียนรู้เทคโนโลยีการติดตามหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อน โดยโปรแกรมที่ควบคุมผ่าน สมาร์ทโฟน แทปเล็ต ทำให้ผู้เรียนสามารถเ...
ชุดการเรียนรู้เรื่องเครื่องกล (SIMPLE MACHINES)
สินค้าแนะนำ

รหัสสินค้า : #7428

1,490.00 บาท
เป็นชุดสื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกพื้นฐาน เช่น เฟือง  ล้อ เพลา สกรู และ เพลา เป็นต้น   
ดูสินค้าทั้งหมด
EYE WONDER

รหัสสินค้า : EYEWONDER

7,475.00 บาท
1  ชุดประกอบด้วย  หนังสือจำนวน  13  เล่ม  ดังต่อไปนี้ 1. 9781409344278  BUG 2. 9781409336...
Star wars What makes a Monster?

รหัสสินค้า : 9781409347576

575.00 บาท
Star wars Jedi Battles

รหัสสินค้า : 9781409346807

575.00 บาท
Discovering Science 3 Workbook New Edition (แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่)
195.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
Discovering Science 2 Workbook New Edition (แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่)
195.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
Discovering Science 1 Workbook New Edition (แบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่)
195.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
Discovering Science 1 Textbook New Edition (แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่)
390.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
Discovering Science 2 Textbook New Edition (แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่)
390.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
Discovering Science 3 Textbook New Edition (แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่)
390.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
ดูสินค้าทั้งหมด
Discovering Mathematics 3 Workbook (แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3)

รหัสสินค้า : 9786167774114

185.00 บาท
- หนังสือ Discovering Mathematics ตรงตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ล่าสุดของ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ....
Discovering Mathematics 2 Workbook (แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2)

รหัสสินค้า : 9786167774107

185.00 บาท
- หนังสือ Discovering Mathematics ตรงตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ล่าสุดของ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ....
Discovering Mathematics 1 Workbook (แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1)

รหัสสินค้า : 9786167774091

185.00 บาท
- หนังสือ Discovering Mathematics ตรงตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ล่าสุดของ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ....
Discovering Mathematics 3 Textbook (หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3)

รหัสสินค้า : 9786167774084

350.00 บาท
- หนังสือ Discovering Mathematics ตรงตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ล่าสุดของ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ....
Discovering Mathematics 2 Textbook (หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2)

รหัสสินค้า : 9786167774077

350.00 บาท
- หนังสือ Discovering Mathematics ตรงตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ล่าสุดของ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ....
Discovering Mathematics 1 Textbook (หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ม.1)

รหัสสินค้า : 9786167774060

350.00 บาท
- หนังสือ Discovering Mathematics ตรงตามหลักสูตรมาตรฐานวิชาคณิตศาสตร์ล่าสุดของ สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ....
Discovering Science 3 Textbook New Edition (แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ฉบับปรับปรุงใหม่)
390.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
Discovering Science 2 Textbook New Edition (แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ฉบับปรับปรุงใหม่)
390.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
Discovering Science 1 Textbook New Edition (แบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ฉบับปรับปรุงใหม่)
390.00 บาท
จุดเด่นของหนังสือ แบบเรียน Discovering Science เนื้อหาตรงตามหลักสูตรมาตรฐาน สสวท. กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 มีคำถา...
ดูสินค้าทั้งหมด
โครงการห้องเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน (CR...
 • 13 Feb 2020
 • 350
 • 0
CREATIVE CLASSROOM โครงการห้องเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน (CREATIVE CLASSROOM) ค...
อ่านต่อ
Science Textbook & Workbook World - Class Standard School
 • 13 Feb 2020
 • 211
 • 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อ่านต่อ
Mathematic Textbook & Workbook World - Class Standard School
 • 13 Feb 2020
 • 214
 • 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย COMING SOON
อ่านต่อ
การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020
 • 13 Feb 2020
 • 490
 • 0
Thailand GreenMech Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ Industry 4.0 “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0” ขอเชิญนักเรียนที่สนใ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด