โครงการห้องเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน (CR...
 • 13 February 2020
 • 72
 • 0
CREATIVE CLASSROOM โครงการห้องเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานหุ่นยนต์และพลังงานที่ยั่งยืน (CREATIVE CLASSROOM) ค...
อ่านต่อ
Science Textbook & Workbook World - Class Standard School
 • 13 February 2020
 • 50
 • 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อ่านต่อ
Mathematic Textbook & Workbook World - Class Standard School
 • 13 February 2020
 • 54
 • 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย COMING SOON
อ่านต่อ
การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020
 • 13 February 2020
 • 126
 • 0
Thailand GreenMech Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ Industry 4.0 “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0” ขอเชิญนักเรียนที่สนใ...
อ่านต่อ