การแข่งขัน Thailand GreenMech Contest 2020
  • 13 February 2020 at 11:54
  • 490
  • 0

Thailand GreenMech Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ Industry 4.0 “อุตสาหกรรมอัจฉริยะ 4.0” ขอเชิญนักเรียนที่สนใจ การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ศิลปะ และคณิตศาสตร์ STEAM ได้แล้ววันนี้ รายละเอียดคลิกลิ้งได้เลย

http://www.fte.kmutnb.ac.th/news_detail.php?kmutnb=dHh0Tm89VFZSQk0wNUJQVDA9JmNhdGU9VFZFOVBRPT0mYmFjaz1ZbTFXTTJONU5YZGhTRUU5JnBhZ2U9VFZFOVBRPT0%3D