บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

99 ซอยรามอินทรา19 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

Call Center : 0-2522-7475-9  FAX : 0-2551-4569

Email : sale@padabook.com

Facebook : https://www.facebook.com/pada.educate

Line : @Padaeducation