กระดานเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ 1 ชุด (All-In-One Learning Board)
สินค้าแนะนำ
33,360.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Learning Board
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1177
ติดต่อสอบถาม

ใน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. All-In-One Leaning Board (กระดานเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการ) จำนวน 1 ชุด

2. Panel Stand C  (ขาตั้งกระดาน เสริมสร้างจินตนาการ) จำนวน 1 ชุด

3. GEO  Blocks  (หมุดปัก224  ชิ้น) จำนวน 1 ชุด

4. GEO Blocks Work Cards (แผ่นการ์ดใช้เป็นแบบปักหมุด)

5. Mosaic Tile (หมุดปัก 50  ชิ้น) จำนวน 1 ชุด

6. Mosaic Tiler Work Cards (แผ่นการ์ดใช้เป็นแบบปักหมุด)

7. Word Building center หมุดปัก 31 ชิ้น จำนวน 1 ชุด

8. Word Building Work Cards  (แผ่นการ์ดใช้เป็นแบบปักหมุด) 

9. Gear Kit  (หมุดปัก  70  ชิ้น) จำนวน 1 ชุด

10.Work Cards For Gear Kit   (แผ่นการ์ดใช้เป็นแบบปักหมุด)