หนังสือชุด วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ จำนวน 8 เล่ม
15,160.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Science
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

The Medical Book    

ISBN 9781402785856    จำนวน 528 หน้า       

ผู้แต่ง  Clifford A. Pickover

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2012

The Physics Books    

ISBN 9781402778612    จำนวน 528 หน้า       

ผู้แต่ง  Clifford A. Pickover

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2011

The Biology Book          

ISBN 9781454910688    จำนวน 528 หน้า       

ผู้แต่ง  Michael C. Gerald

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2015

The Math Book 

ISBN 9781402788291  จำนวน 528 หน้า        

ผู้แต่ง  Michael C. Gerald

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2015

The Space Book        

ISBN 9781402780714   จำนวน 528 หน้า        

ผู้แต่ง  Clifford A. Pickover   

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2013

The Mathematics Devotional       

ISBN 9781454913221   จำนวน 392 หน้า        

ผู้แต่ง  Clifford A. Pickover   

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2014

The Law Book

ISBN 9781454901686   จำนวน 528 หน้า        

ผู้แต่ง  Roffer, Michael H

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2015

The Psychology Book

ISBN 9781402784811   จำนวน 528 หน้า        

ผู้แต่ง  Wade E. Pickren

สำนักพิมพ์  Sterling Publishing  ปีพิมพ์  2015