แผนภาพแสดงองค์ประกอบ (Component) และนวัตกรรมต่างๆ ตัวอักษรอะครีลิกสำหรับติดหน้าห้อง "ศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานที่ยั่งยืน"
132,500.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Panel Series
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : -
ติดต่อสอบถาม

สติกเกอร์ตกแต่งฝาผนังห้องเรียน สติกเกอร์มิมากิเคลือบด้านรีดแผ่นพีวีซีผิวเรียบมีสีขาว

ความหนา 0.25 เซนติเมตร Component และนวัตกรรมต่างๆขนาดไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร