ชุดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม Micro:bit COMPATIBLE ROBOTS
สินค้าแนะนำ
19,500.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Learning Lab
  • ยี่ห้อสินค้า : -
  • รหัสสินค้า : #1269
ติดต่อสอบถาม

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่ง่าย โดยใช้ภาษาบล็อก แล้วแปลงออกมาเป็นภาษา Java Script หรือ Python เนื่องจากการใช้งาน จะใช้บล็อก (Block) มาวางเพื่อเขียนโปรแกรม และสามารถสลับไปดูโปรแกรมในภาษา JavaScript ได้ ซึ่งจะทำให้การเขียนโปรแกรมสามารถเข้าใจไปพร้อมๆกันได้ หากสามารถเขียนโปรแกรมในรูปบล็อกได้ ก็จะสามารถเขียนโปรแกรมในรูปของภาษา JavaScript ได้ด้วย สามารถอัพโหลดโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นบน แอนดรอยด์  และ iOS.