ชุดเสริมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ (MATH TOWER 3D)
3,680.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Teaching Aid
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1187
ติดต่อสอบถาม

เป็นเกมบล็อกฝึกทักษะอัลกอริทึม สามารถทำได้ทั้งรูปแบบการบวกและลบด้วยบล็อก ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและสนุกมากในการค้นหาวิธีแก้ปัญหา เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการเรียนรู้เป็นกลุ่ม สนับสนุนผู้เรียนในระดับต่างๆ ด้วยความท้าทายตามทักษะของแต่ละบุคคล สามารถหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวคุณเองหรือผลัดกันเล่นกับเพื่อนและกำหนดกลยุทธ์การเล่น ผ่านขั้นตอนการเล่นเด็ก ๆ สามารถ

1.       ทำความเข้าใจกับการสลายตัวของตัวเลขมากถึง 10 ด้วยวิธีการ CUISENAIRE

2.       พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

3.       ใช้หลักการอัลกอริทึมและแผนผังการตัดสินใจ

4.       ฝึกการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาด และ ตรวจสอบตนเอง