ชุดนักสร้างสรรค์บอร์ดกิจกรรม (MAKER WALL)
9,400.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Teaching Aid
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1403
ติดต่อสอบถาม

เป็นชุดสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พัฒนาจินตนาการของเด็ก ให้เกิดความสนใจในการประกอบตัวต่อ

1.       เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างเป็นรูปคน สัตว์ สิ่งของ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ ได้

2.       เสริมสร้างทักษะทางภาษา  สามารถต่อเป็นตักอักษรภาษาไทยทั้ง 44 ตัวอักษร รวมทั้งสระ และวรรณยุกต์ได้ และตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัวอักษร (A-Z) รวมทั้งตัวเลข 0-9 เพื่อฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ตัวอักษรและการสะกดคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ ใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้อย่างดี ขนาดเท่ากันทุกตัว เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม

3.       เสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์  สามารถใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องการนับจำนวน การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน ฯลฯ

4.       เสริมเชาวน์ปัญญาไหวพริบ  ช่วยเสริมเชาวน์ปัญญาให้เด็กๆ ในเรื่องของสี การเปรียบเทียบขนาด ฝึกสมาธิ ความเป็นระเบียบ การแก้ปัญหา การทำงานกลุ่ม ฯลฯ

 

5.       เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ในการสร้างชิ้นงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์