ชุดบอร์ดกิจกรรมฟันเฟืองแสนสนุก (GEAR UP WALL)
9,400.00 บาท
  • หมวดหมู่ : Teaching Aid
  • ยี่ห้อสินค้า : GIGO
  • รหัสสินค้า : #1405
ติดต่อสอบถาม

เป็นชุดสื่อตัวต่อเพื่อฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้พื้นฐานด้านกลไกของฟันเฟือง โดยสามารถนำฟันเฟืองมาประกอบเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถม้า สิ่งของเครื่องใช้รอบตัว ใช้หลักการคิดคำนวณ รูปทรงทางเรขาคณิต และศิลปะ ตามลักษณะของการบูรณาการ และเสริมสร้างพัฒนาการ สำคัญทั้ง 5 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ อีกทั้ง ฝึกทักษะด้านการจดจำ สี ขนาด ประสาทสัมผัส สายตา และ ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก เด็ก ๆ ยังสามารถ ฝึกสมาธิในการทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม กระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ  ใช้หลักการทางกายภาพที่เรียบง่ายและการประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ที่ดูดซึมผ่านการเล่น  สร้างธีมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในจินตนาการ